Kategorie
Kurs CSS

Jednostki Miary

W definiowaniu stylu CSS dla poszczególnych znaczników możemy posługiwać się miarami relatywnymi – wielkość dopasowana jest do rozmiaru konkretnego ekranu, np. piksel, oraz absolutnymi – wartość jest stała bez względu na rozmiar, np. milimetr.

Miary relatywne

  • px – piksele
  • em – wysokość czcionki
  • ex – wysokość litery
<p style="font-size: 15px;">Pierwszy akapit font 15px.</p>
<p style="font-size: 1.5em;">Drugi akapit font 1.5em.</p>
<p style="font-size: 3.0ex;">Trzeci akapit font 3.0ex.</p>

Przykład

Pierwszy akapit font 15px.

Drugi akapit font 1.5em.

Trzeci akapit font 3.0ex.

Miary absolutne

  • mm – milimetry
  • cm – centymetry
  • in – cale
  • pt – punkty
  • pc – pika
<p style="font-size: 5mm;">Pierwszy akapit font 5mm.</p>
<p style="font-size: 1cm;">Drugi akapit font 1cm.</p>
<p style="font-size: 0.3in;">Trzeci akapit font 0.3in.</p>
<p style="font-size: 15pt;">Czwarty akapit font 15pt.</p>
<p style="font-size: 1pc;">Piąty akapit font 1pc.</p>

Przykład

Pierwszy akapit font 5mm.

Drugi akapit font 1cm.

Trzeci akapit font 0.3in.

Czwarty akapit font 15pt.

Piąty akapit font 1pc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *