Kategorie
Kurs HTML

Znaki specjalne

Znaki specjalne to gotowy zbiór symboli graficznych takich jak strzałki, symbole, interpunkcja, matematyczne, które możemy wywołać z poziomu HTML oraz CSS.

Załóżmy, że do odnośnika na naszej stronie chcemy dodać strzałkę.

Znaki specjalne w HTML

I odpowiednio w kodzie HTML będzie to wyglądało następująco:

<p><a href="#top">Dalej &rarr;</a></p>

Przykład

Dalej →

Znaki specjalne w CSS

Teraz dodamy znak specjalny z poziomu CSS:

<p><a class="strzalka" href="#top">Dalej</a></p>
a.strzalka :after  { content: "\2191"; }

Przykład

Dalej

Strzałki

Kod HTMLEncjaPodgląd
&larr;\2190
&uarr;\2191
&rarr\2192
&darr;\2193
&harr;\2194
&varr;\2195
&nwarr;\2196
&nearr;\2197
&searr;\2198
&swarr;\2199
&lsh;\21B0
&rsh;\21B1
&ldsh;\21B2
&rdsh;\21B3
&crarr;\21B5
&cularr;\21B6
&curarr;\21B7
&olarr;\21BA
&lArr;\21D0
&uArr;\21D1
&rArr;\21D2
&dArr;\21D3
&hArr;\21D4
&vArr;\21D5
&nwArr;\21D6
&neArr;\21D7
&seArr;\21D8
&swArr;\21D9

Symbol waluty

Kod HTMLEncjaPodgląd
&dollar;\0024$
&pound;\00A3£
&euro;\20AC
&yen;\00A5¥

Matematyczne

Kod HTMLEncjaPodgląd
&plus;\002B+
&minus;\2212
&times;\00D7×
&divide;\00F7÷
&equals;\003D=
&ne;\2260
&lt;\003C<
&gt;\003E>
&deg;\00B0°
&sup1;\00B9¹
&sup2;\00B2²
&sup3;\00B3³
&fnof;\0192ƒ
&percnt;\0025%
&permil;\0089
&pertenk;\2031
&lowast;\2217
&compfn;\2218
&radic;\221A
&infin;\221E
&frac14;\00BC¼
&frac12;\00BD½
&frac34;\00BE¾
&frac13;\2153
&frac23;\2154

Interpunkcja

Kod HTMLEncjaPodgląd
&excl;\0021!
&quot;\0022
&num;\0023#
&percnt;\0025%
&amp;\0026&
&apos;\0027
&lpar;\0028(
&rpar;\0029)
&ast;\002A*
&comma;\002C,
&period;\002E.
&sol;\002F/
&colon;\003A:
&semi;\003B;
&quest;\003F?
&commat;\0040@
&lbrack;\005B[
&bsol;\005C\
&rbrack;\005D]
&lbrace;\007B{
&vert;\007C|
&rbrace;\007D}
&sect;\00A7§
&copy;\00A9©
&reg;\00AE®
&laquo;\00AB«
&raquo;\00BB»
&lsquo;\2018
&rsquo;\2019
&sbquo;\201A
&ldquo;\201C
&rdquo;\201D
&bdquo;\201E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *