Kategorie
Kurs CSS

Elementy pływające – float

Float

Elementy mogą znajdować się po prawej albo lewej stronie, ich rozmieszczenie ustalamy za pomocą float.

selektor { float: wartość; }

Float może przyjmować wartości:

  • left – na lewo
  • right – na prawo
  • none – element nie bedzie pływający (domyślne)
div.blok1 { float: left; width: 100px; background: aqua; }
div.blok2 { float: right; width: 100px; background: blue; }

Przykład

Blok1 po lewej stronie.

Blok2 po prawej stronie.

Clear

Właściwość clear używamy w przypadku, gdy elementy pływające na stronie np. obrazki nachodzą na siebie.

selektor { clear: wartość; }

Clear może przyjmować wartość:

  • left – element będzie poniżej elementu pływającego, umożliwia opływanie z prawej strony
  • right – element będzie poniżej elementu pływającego, umożliwia opływanie z lewej strony
  • both – element będzie poniżej elementu pływającego
  • none – właściwość nieaktywna (domyślne)

Poniżej w przykładzie blok1 i blok2 mają ustawione opływanie na left – obydwa są obok siebie.

div.blok1 { float: left; width: 100px; background: aqua; }
div.blok2 { float: left; width: 100px; background: blue; }

Blok1 po lewej stronie.

Blok2 po obok bloku 1.

W kolejnym przykładzie blok2 otrzyma właściwość clear: left – znajdzie się po lewej stronie, pod blokiem1

div.blok1 { float: left; width: 100px; background: aqua; }
div.blok2 { float: left; clear: left; width: 100px; background: blue; }

Blok1 po lewej stronie.

Blok2 pod blokiem1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *