Kategorie
HTML CSS w praktyce

Formularz kontaktowy na stronie HTML

Formularz kontaktowy na stronie HTML to narzędzie, które umożliwia odwiedzającym bezpośredni kontakt z właścicielem strony. Poza tym to świetny sposób na zebranie opinii, odpowiedzi na pytania, lub przyjmowanie zamówień. W tym artykule krok po kroku omówimy, jak stworzyć prosty, ale funkcjonalny formularz kontaktowy w HTML oraz jak go stylizować i przetwarzać dane za pomocą PHP.

Dlaczego warto mieć formularz kontaktowy na stronie www?

Posiadanie formularza kontaktowego na stronie internetowej jest niezwykle korzystne zarówno dla właścicieli stron, jak i dla odwiedzających. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego warto go mieć:

Ułatwienie komunikacji

Przede wszystkim formularz kontaktowy umożliwia odwiedzającym łatwy i szybki sposób nawiązania kontaktu z właścicielem strony bez potrzeby otwierania programu pocztowego czy kopiowania adresu e-mail. Dzięki temu potencjalni klienci mogą z łatwością zadać pytanie, zgłosić problem czy poprosić o dodatkowe informacje.

Profesjonalny wizerunek

Bez wątpienia strona internetowa posiadająca formularz kontaktowy wygląda bardziej profesjonalnie. Co więcej to sygnał dla użytkowników, że firma jest gotowa do komunikacji i dba o wygodę swoich klientów.

Zbieranie danych w ustrukturyzowany sposób

Formularz kontaktowy umożliwia zebranie konkretnych informacji od odwiedzających w sposób uporządkowany. Można zdefiniować, jakie dane są wymagane (np. imię, e-mail, treść wiadomości), co ułatwia późniejsze przetwarzanie i odpowiedzi na wiadomości. Dzięki temu można również łatwiej sortować i analizować otrzymane zapytania.

Bezpieczeństwo

Formularz kontaktowy może być bezpieczniejszy niż umieszczanie adresu e-mail bezpośrednio na stronie. Co więcej publikowanie adresu e-mail naraża go na skanowanie przez boty, które zbierają adresy do wysyłania spamu. Formularz kontaktowy z wbudowanymi mechanizmami ochrony, takimi jak CAPTCHA, może znacznie ograniczyć ilość niechcianej poczty.

Dostępność 24/7

Formularz kontaktowy na stronie jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Użytkownicy mogą przesyłać swoje zapytania o dowolnej porze, co jest szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy biuro obsługi klienta jest zamknięte.

Personalizacja i lokalizacja

Formularze kontaktowe mogą być dostosowane do różnych potrzeb i języków, co pozwala na lepsze dostosowanie się do międzynarodowych odbiorców. Można dodać dodatkowe pola, które są istotne dla konkretnej branży lub regionu, co poprawia jakość zbieranych danych.

Śledzenie i analiza interakcji

Dzięki formularzom kontaktowym można monitorować i analizować interakcje użytkowników ze stroną. Dodatkowo można śledzić, jak często użytkownicy korzystają z formularza, jakie pytania zadają najczęściej, oraz jakie są najczęstsze godziny kontaktu. Dane te mogą być cenne dla poprawy strategii komunikacyjnej i marketingowej firmy.

Tworzymy formularz kontaktowy w HTML

Zacznijmy od podstawowej struktury formularza HTML. Oto jak wygląda podstawowy formularz kontaktowy:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formularz Kontaktowy</title>
</head>
<body>
  <h1>Skontaktuj się z nami</h1>
  <form action="process_form.php" method="post">
    <label for="name">Imię:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

    <label for="message">Wiadomość:</label><br>
    <textarea id="message" name="message" rows="4" cols="50" required></textarea><br><br>

    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
</body>
</html>

Omówienie kodu:

 • <!DOCTYPE html> – deklaracja doctype informuje przeglądarkę o wersji HTML
 • <html lang="pl"> – tag otwierający dokument HTML z ustawieniem języka na polski
 • <head> – sekcja nagłówkowa zawiera metadane, takie jak kodowanie znaków i tytuł strony
 • <body> – główna zawartość strony
 • <form> – tag otwierający formularz.action="process_form.php" określa plik, do którego dane zostaną przesłane, a method="post" określa metodę przesyłania danych
 • <label> – etykiety dla pól formularza
 • <input> – pola wejściowe. Typy text i email określają rodzaj danych, jakie można wprowadzić
 • <textarea> – pole tekstowe dla wiadomości
 • <input type="submit"> – przycisk do wysyłania formularza

Stylizacja formularza HTML za pomocą CSS

Aby formularz wyglądał estetycznie, można go stylizować za pomocą CSS. Dodajmy podstawowe style:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formularz Kontaktowy</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
      display: flex;
      justify-content: center;
			flex-direction: column;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }
    form {
      background: #fff;
      padding: 30px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      width: 280px;
    }
    label {
      display: block;
      margin-bottom: 5px;
			font-weight: bold;
    }
    input[type="text"], input[type="email"], textarea {
      width: 260px;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 4px;
    }
    input[type="submit"] {
      background: #5cb85c;
      color: #fff;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      cursor: pointer;
      border-radius: 4px;
    }
    input[type="submit"]:hover {
      background: #4cae4c;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Skontaktuj się z nami</h1>
  <form action="process_form.php" method="post">
    <label for="name">Imię:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="message">Wiadomość:</label>
    <textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea>

    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
</body>
</html>

Omówienie stylizacji:

 • body – ustawia font, tło, centrowanie formularza na stronie
 • form – dodaje tło, padding, zaokrąglenie rogów i cień do formularza
 • label, input, textarea – ustawienia marginesów, paddingu i szerokości dla poszczególnych elementów formularza
 • input[type="submit"] – stylizacja przycisku wysyłania, w tym kolor i efekt hover

Przetwarzanie danych formularza za pomocą PHP

Kiedy użytkownik wypełni formularz i kliknie „Wyślij”, dane zostaną przesłane do pliku process_form.php. Poniżej znajduje się prosty skrypt PHP, który obsłuży te dane:

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // Odbieranie danych z formularza
  $name = htmlspecialchars($_POST['name']);
  $email = htmlspecialchars($_POST['email']);
  $message = htmlspecialchars($_POST['message']);

  // Walidacja danych (przykładowo sprawdzenie poprawności email)
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "Nieprawidłowy format email.";
  } else {
    // Przykładowe przetwarzanie danych - wysyłanie emaila
    $to = "twoj-email@example.com";
    $subject = "Wiadomość z formularza kontaktowego";
    $body = "Imię: $name\nEmail: $email\n\nWiadomość:\n$message";
		$header .= 'Content-type: text/plain; charset=utf-8' . "\r\n";
    $header .= "From: $email";

    if (mail($to, $subject, $body, $header)) {
      echo "Wiadomość została wysłana.";
    } else {
      echo "Błąd podczas wysyłania wiadomości.";
    }
  }
} else {
  echo "Nieautoryzowany dostęp.";
}
?>

Omówienie skryptu PHP:

 • $_SERVER["REQUEST_METHOD"] – sprawdza, czy formularz został wysłany metodą POST
 • htmlspecialchars() – zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, chroniąc przed atakami XSS
 • filter_var() – waliduje adres email
 • mail() – funkcja PHP do wysyłania emaili. W prawdziwej aplikacji rozważ użycie bardziej zaawansowanych bibliotek, takich jak PHPMailer
 • $to = "twoj-email@example.com"; – podaj swój adres email

Formularz kontaktowy na stronie HTML – podsumowanie

Bez wątpienia formularz kontaktowy to niezbędny element wielu stron internetowych, który umożliwia odwiedzającym bezpośredni kontakt. Dlatego w tym przewodniku pokazałem, jak stworzyć i stylizować formularz HTML oraz jak przetwarzać jego dane za pomocą PHP. Pamiętaj, że bezpieczeństwo i walidacja danych są kluczowe, aby chronić swoją stronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Poza tym pamiętaj również, aby przed wysłaniem użytkownicy mogli wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W tej lekcji omówiłem jak stworzyć gotowy formularz kontaktowy na stronie www HTML, który możesz bezpośrednio wdrożyć na swojej stronie. Dodatkowo możesz poszerzyć swoją wiedzę w rozbudowanie formularza kontaktowego o dodatkowe pola. Co więcej mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci z łatwością stworzyć własny formularz kontaktowy dostosowany do Twoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *